One İstanbul Guide

KATEGORİ:

İllüstrasyon / Basın Bülteni

Neler Yaptık?

One İstanbul Guide’ın mobil aplikasyon projesinin 4 dilde Z katlama tanıtım broşürlerini tasarladık. Projeyi yürüten ajans ile birlikte yaptığımız bu tarihi yarımada hakkında geniş bilgiye yer verilen aplikasyon içerik olarak da oldukça zengin.