İNSAN VÜCUDUNU TUVAL OLARAK KULLANAN SANATÇI

Meade'nin gerçeği büken çalışması, çeşitli medyanın kesişme noktasında birçok biçime bürünüyor, ancak belki de en çok, insanların resimleri gibi gösteren sanatçı olarak biliniyor. Meade'nin çalışmasının bir resmine bakıldığında, başlangıçta canlı bir 2D resim gibi görünüyor, ancak aslında, derinliklerinde dikkate değer bir algı manipülasyonuyla çökerterek doğrudan konularına resmetti. Pratikte, Meade'nin çalışması bir tür tersine benzerlik içeriyor: diğer sanatçılar sanatlarını gerçek dünyadan modellerken, Meade gerçek dünyayı daha çok sanata benzetmeye çalışıyor.