ONE ISTANBUL

Neler Yaptık?

One İstanbul City’nin mobil aplikasyon projesinin 4 dilde Z katlama tanıtım broşürlerini tasarladık. Projeyi yürüten ajans ile birlikte yaptığımız bu tarihi yarımada hakkında geniş bilgiye yer verilen aplikasyon içerik olarak da oldukça zengin.

google+

linkedin